Habit with Habits är skapad i residens på Kultur Skellefteå, Skellefteå Kommun, med stöd från Dans i Västerbotten. Residenset sker inom ramen för ett utvecklingsprojekt "Dancenter Skellefteå" med stöd från statens Kulturråd och Region Västerbotten.

Detailed People har under residensperioden följt CeliDance genom hela arbetsprocessen - fotat och filmat.

Tack för ett fantastiskt samarbete!
 

Habit with Habits

Vanor, rutiner och mönster skapas per automatik i vår vardag. Eller? Ofta reflekterar vi inte över dem. De bara finns där. Dess sanna natur kommer endast fram i mötet med andra, i konflikterna med kontrasterna. Vid en kollision av världar kan tankar bekänna färg men också förändras. Vad händer i våra huvuden som ingen berättar om?  

CeliDance skapar en dansföreställning om tankens eftereffekter och vardagspuls i stort. Humor och Allvar ställs mot varandra – liksom Ordet mot Rörelsen.
 

Medverkande
Koreografi: Linn Lundmark
Dans: Amanda Lidholm, Lilli Elfstrand, Robert "Rawburt" Söderström
Musik: Michael Åberg, Linn Lundmark,
Benny Åberg, Viktor Dahlqvist
Affisch & film: Robert "Rawburt" Söderström

Amanda Lidholm, Dans

Linn Lundmark, koreografi

Robert Söderström, Dans/film

Lilli Elfstrand, Dans